Item image

GEO dekont, s.r.o

Contact owner

Vŕtanie studní, hydrogeológia, inžinierska geológia, geologický prieskum, sanácia horninového prostredia, kvalita vody.