Item image

Bidelnica s.r.o.

Contact owner

Výkopové, zemné a hĺbkové práce – studne, šachty. Nákladná autodoprava.                     (Veľké Zálužie a okolie)

Firma Bidelnica s.r.o. ponúka široké spektrum služieb v oblasti zemných a výkopových prác v Nitre, ale aj na celom Slovensku. Vykonávajú prípravné práce pre stavby, úpravy terénu a hravo si poradia aj s nakladaním sypkých materiálov. Základné zemné práce vykonávajú vlastnou technikou.

Nepriamo spojené so zemnými prácami sú aj búracie práce, demolácie objektov a stavieb. Vykonávajú strojné i ručné demolácie vrátane odvozu a likvidácie vzniknutého odpadu.