Vŕtanie studní Vŕtaná studňa oproti kopanej zasahuje do väčšej hĺbky, zachytáva teda hlbšie podzemnú vodu, ktorá nie je priamo závislá na zrážkach, a tak je množstvo čerpanej vody v priebehu roka stálejšie a jej kvalita je lepšia. Medzikružia vrtu možno u vŕtanej studne bezpečne utesniť. Navyše je možné umiestnením perforácie plastovej výstroje zužovať iba zvolenú akumuláciu vody. Hlavný rozdiel medzi studňami kopanými a vŕtanými samozrejme spočíva v technológii postupu, ktorá má následne zásadný vplyv na celý rad ďalších podstatných vlastností studne. Okrem toho, spôsob inštalácie studne vŕtanej je v mnohých ohľadoch významne šetrnejší voči bezprostrednému okoliu určeného miesta vrtu, čo iste nie je zanedbateľný fakt, zvlášť ak uvažujete o umiestnení studne do už ustáleného prostredia (napr. do starostlivo upravené a pestované záhrady, apod.). O rozdiele v priestorových nárokoch nehovoriac. Výhody: stály prítok aj v čase zrážkového minima, rádovo vyššia výdatnosť zdroja, ktorá vyváža nižšiu akumuláciu, jednoduchá inštalácia, minimálne poškodenie terénu, nezávislosť inštalácie na ročnom období, jednoduchá a praktická inštalácia čerpadla, náklady úmerné výsledku Nevýhody: nižšia akumulácia Veľkopriemerové vŕtané studne Studne ako zdroj pitnej alebo úžitkovej vody sú zdravotne aj ekonomicky výhodným riešením pre rodinné domy, chaty či chalupy. Podľa priemeru pri hĺbení studní, rozdeľujeme studne na dve skupiny: Tieto studne sú iba vŕtané. Naša firma sa zaoberá vrtmi s priemerom od 70 mm do 1200 mm, s hĺbkou do 250 m. Prečo vŕtanú veľkopriemerové studňu? Veľkopriemerové vŕtané studne spájajú výhody vŕtanej studne a klasickej kopanej studne s veľkým priemerom. U veľkopriemerových vŕtaných studní sú zvodnené plochy zemín a hornín zastihnuté vo väčšej ploche a tým sa vtoková rýchlosť podzemnej vody pri jej odbere zvyšuje. Vďaka objemu studne je v nej väčšia akumulácie vody. Jednorazový odber vody u veľkopriemerových studní ovplyvní hladinu podzemnej vody v studni menej výrazne ako pri studni malopriemerovej. Odber vody u veľkopriemerových studní sa prejaví malým znížením hladiny podzemnej vody, takže sa výrazne nenaruší prirodzená rýchlosť vody v zavodnenom prostredí. Pri odberoch vody z malopriemerových studní dochádza k výraznému narušeniu - zvýšenie vtokovej rýchlosti do zdroja (studne) a často potom dochádza k unášaniu zeminy alebo horniny k plášťu studne. Vŕtanie studní - Firmy zaoberajuce sa vŕtaním stavebných vrtov, studní a vrtov na tepelné čerpadlá. Studne Prešov - geologický prieskum Prehľad firiem poskytujucich služby v oblasti vŕtania studní, čistenia vŕtaných studní, geologického prieskumu a taktiež zabezpečujuce vrty na tepelné čerpadlá a pilotáže.