Výkop kopaných studní do hlbky 12.5 m a v prípade potreby ručné prehlbenie studní do 25 metrov

Spoločnosť INGNAR, s.r.o. ponúka:

-          kopanie a vŕtanie studní

-          hľadanie vody prútikárom

-          všetky typy zemných a výkopových prác

-          preprava stavebných strojov a materiálov

-          práca s mechanickou rukou

-          vŕtanie pilotáži + ploty

-          úpravy terénu

-          demolačné a búracie práce s kladivom

-          náklad a odvoz odpadu zo staveniska.

Naša spoločnosť INGNAR, s.r.o. na slovenskom trhu pôsobí od roku 2009 a pri výkone svojej podnikateľskej činnosti čerpá z dlhoročných zahraničných skúseností.

Naša práca nás baví, čoho dôkazom je kvalitne odvedená práca a spokojnosť našich zákazníkov.

Všetky Vaše problémy a požiadavky riešime individuálne a s profesionálnym prístupom, v zmysle motta, ktorým sa naša spoločnosť riadi: „Váš problém je naša výzva“.
Naša spoločnosť sa zaoberá aj výkopmi základov, planírovaním pozemkov v oblasti budovania inžinierskych sietí ako aj drenážnymi ryhami.

Od našej dohody vaša studňa bude vyhotovená do 24 hodin.

KOPANÁ VS. VŔTANA STUDŇA

Zásadným rozdielom medzi kopanými a vŕtanými studňami je technológia postupu, ktorá má následne vplyv na ďalšie dôležité vlastnosti studne.

Kopané studne nedosahujú takú hĺbku ako studne vŕtané, obyčajne sú ukončené 5 m po dostatočným prítokom podzemnej vody. Avšak kopané studne majú širší priemer, čo má za následok väčšiu akumuláciu vody.

Výhoda pri kopanej studni je, že sa betonová skruž obsypáva z vonkajšej strany 20 cm filtračným premytým štrkom oproti vrtanej kde sa často krát ani obsypový
material nedostane kvoli nedostatku miesta okolo plastovej rúry čo zapričinuje zanášanie vrtanej studne.

Kopané studne vystavané z betónových skruží o vnútorných priemeroch 80 cm a vonkajších 100 cm = objem 1 meter stĺpca vody = 500 l vody, vnútorný priemer 100 cm a vonkajší 120 cm = 1 meter stĺpca vody = 800 l vody (betónová skuž), čo predstavuje výhodu najmä v letných mesiacoch, kedy úroveň hladiny podzemných vôd  klesá. Ďalšou výhodou pre kopanie studni je  možnosť ďalšieho prehĺbenia a vloženia menších skruží. Kopané studne zhotovujeme  strojom do 8 m hĺbky. V prípade potreby zabezpečujeme aj ručné prehĺbenie studne alebo ručné vykopanie celej studne.

Z hľadiska množstva vody na 1 meter výšky v skruží o vnútornom priemere  100 cm predstavuje pri kopaných studniach 785,00 l vody a pri vnútornom priemere 80 cm je to 502,40 l vody. Pri vŕtaných studniach predstavuje množstvo vody na 1m výšky vo vrte rúra PVC o vnútornom priemere 20 cm len 31,40 l vody.

V súvislosti s tým je potrebné podotknúť, že v prípade kopaných studní pri poklese hladiny vody je možné studňu vždy prehĺbiť a vyčistiť. Naopak vŕtanú studňu už nie je možné ďalej prehĺbiť a jej čistenie je spojené s komplikáciami

Studňa predstavuje zariadenie na získavanie vody z jej podzemných zdrojov

Studne , ako zdroj vody,  majú bohatú históriu, ktorá siaha až do obdobia staroveku. Starí Egypťania studne nielen kopali, ale už aj vŕtali nárazovým spôsobom s použitím primitívnych ručných zariadení a to aj do veľkých hĺbok.

V stredoveku ľudia zvykli studne hĺbiť ako šachty baníckym spôsobom. Napríklad na hradoch studne kopali aj za cenu veľmi vysokých nákladov do takých hĺbok, kým na vodu skutočne nenarazili. V tej dobe boli studne nielen dôležitým zdrojom pitnej vody, ale slúžili aj ako zdroj vody, ktorý chránil samotný hrad v prípade jeho obliehania nepriateľmi.

Medzi najstaršie studne na svete patrí aj studňa, ktorá bola objavená na západnom pobreží ostrova Cyprus blízko mesta Pafos. Táto studňa, resp. šachta v tvare valca, pochádza z dávnej doby kamennej a odhaduje sa, že je stará približne 9 000 – 10 500 rokov, čo ju radí medzi prvé vodné studne na svete, ktoré sú dosiaľ známe.

Voda (chemický vzorec H2O). Voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi a zároveň primárnou podmienkou pre existenciu človeka. Voda je bezfarebnou, čírou tekutinou bez zápachu a chuti. V prírode sa s ňou môžeme stretnúť v pevnom (napr. ľad a sneh), kvapalnom (napr. voda)  a v plynnom skupenstve (vodná para).

Voda tvorí nenahraditeľnú zložku ako ľudských tak aj rastlinných a živočíšnych organizmov. Tvorí približne 50 – 70 % celej hmotnosti organizmu človeka.

-    má zásadný vplyv na metabolizmus
-    transportuje potrebné živiny všetkým orgánom v ľudskom tele
-    je hlavnou časťou krvi
-    zabezpečuje funkčnosť a riadnu reprodukčnú schopnosť buniek v organizme
-    reguluje telesnú teplotu
-    zabezpečuje vyplavovanie jedov z nášho organizmu prostredníctvom obličiek
-    pokožku a črevá.

Človek bez vody vydrží len niekoľko dní a jej nedostatok môže vážne poškodiť ľudský organizmus. Nedostatok tekutín môže viesť od bolesti hlavy, nevoľnosti až po rôzne poruchy krvného obehu a kolaps.
Denne sa odporúča vypiť 30 – 35 ml vody na jeden kilogram hmotnosti tela pri jeho bežnom zaťažení. Samozrejme, čím väčšia záťaž sa na telo vyvíja, tým je potrebné vypiť väčšie množstvo tekutín.

Voda a jej význam pre človeka je výstižne obsiahnutý aj v Európskej charte o vode, ktorá bola  prijatá Európskou radou v Štrasburgu 6. mája 1948. Táto charta sa skladá z 12 bodov, v ktorých je vyjadrená nenahraditeľnosť vody pre život nielen ľudí ale aj celej rastlinnej a živočíšnej ríše.

1)    Voda je vzácna a nenahraditeľná. Život bez vody neexistuje.
2)    Vodné zdroje nie sú nevyčerpateľné, preto je nutné ich chrániť, udržiavať a zveľaďovať.
3)    Znečisťovanie vody škodí nielen človeku, ale aj všetkým od vody závislým živým organizmom.
4)    Kvalita vody musí zodpovedať predovšetkým normám ľudského zdravia.
5)    Pre udržanie vodných zdrojov má zásadný význam rastlinstvo, najmä lesy.
6)    Vodné zdroje sa musia zachovávať.
7)    Voda je spoločným majetkom. Každý z nás je povinný využívať vodu ekonomicky a účelne.
8)    Je potrebné, aby príslušné orgány jednotlivých štátov zabezpečili účelné využitie vodných zdrojov.
9)    Pre ochranu vody je potrebné zintenzívniť vedecký výskum, informovanosť širokej verejnosti ako aj výchovu odborníkov v tejto oblasti.
10)     Hospodárenie s vodou by sa malo realizovať v rámci prirodzených povodí a nie v rámci  politických a správnych hraníc.
11)    Po vrátení vody, ktorá už bola použitá, do riek jej kvalita nesmie zabrániť jej ďalšiemu použitiu na rôzne účely.
12)    Voda nepozná hranice, preto je potrebné vyvíjať v tejto oblasti medzinárodnú spoluprácu.

Pre človeka má voda životne dôležitý význam, tak prečo si nevychutnať dennú dávku tejto životodárnej tekutiny z vlastného zdroja pitnej vody?

Naša spoločnosť, INGNAR, s.r.o., Vám ponúka bezstarostné, rýchle, kvalitné a hlavne každému cenovo dostupné zhotovenie kopaných ako aj vŕtaných studní.

Zabezpecujem kopanie studni na celom vychodnom Slovensku a v okresnych mestach,

Zabezpečíme realizáciu studne od odborného poradenstva, hľadania vody skúseným prútikárom, p. Šotíkom,  dovoz potrebného stavebného materiálu (skruže a pod.) priamo na miesto až po samotnú realizáciu studne.

Ľudia využívajú vodu nielen ako zdroj pitnej vody, ale vo veľkej miere  aj na zavlažovanie záhrad, čím sú znevýhodnení vyšším stočným. V takomto prípade je ideálnym riešením vlastná studňa.

 

Zabezpecujeme kopanie studní v týchto mestach:

Kopanie studní v okrese Prešov

Abranovce | Bajerov | Bertotovce | Brestov | Bretejovce | Brežany | Bzenov | Celovce | Cervenica | Demjata | Drienov | Drienovská Nová Ves | Dulová Ves | Fintice | Fricovce | Fulianka | Geraltov | Gregorovce | Haniska | Hendrichovce | Hermanovce | Hrabkov | Chmelov | Chmelovec | Chminany | Chminianska Nová Ves | Chminianske Jakubovany | Janov | Janovík | Kapušany | Kendice | Klenov | Kojatice | Kokošovce | Krížovany Kvacany | Lada | Lažany | Lemešany | Lesícek | Licartovce | Lipníky | Lipovce | Lubotice | Lubovec | Lúcina | Malý Slivník | Malý Šariš | Medzany | Miklušovce | Mirkovce | Mošurov | Nemcovce | Okružná | Ondrašovce | Ovcie | Petrovany | Podhorany | Podhradík |

Prešov | Proc | Pušovce | Radatice | Rokycany | Ruská Nová Ves | Sedlice | Seniakovce | Suchá Dolina | Svinia | Šarišská Poruba | Šarišská Trstená | Šarišské Bohdanovce | Šindliar | Široké | Štefanovce | Teriakovce | Terna | Trnkov | Tuhrina | Tulcík | Varhanovce | Velký Slivník | Velký Šariš | Vítaz | Vyšná Šebastová | Záborské | Záhradné | Zlatá Bana | Žehna | Žipov | Župcany

Kopanie studní v okrese Košice

Bačkovík | Baška | Belža | Beniakovce | Bidovce  | Blažice Bočiar | Bohdanovce | Boliarov Budimír | Bukovec | Bunetice Buzica | Cestice | Čakanovce |  Čaňa | Čečejovce | Čižatice Debraď | Drienovec | Družstevná pri Hornáde | Ďurďošík    Ďurkov  Dvorníky-Včeláre Geča | Gyňov | Hačava Háj | Haniska | Herľany Hodkovce | Hosťovce | Hrašovík Hýľov  Chorváty | Chrastné | Janík | Jasov | Kalša | Kecerovce | Kecerovský Lipovec | Kechnec Kokšov – Bakša | Komárovce | Kostoľany nad Hornádom | Košice |  Košická Belá  Košická Polianka | Košické Oľšany |   Košický Klečenov |  Kráľovce | Kysak |  Malá Ida  | Malá Lodina | Medzev |   Milhosť |   Mokrance
Moldava nad Bodvou  | Mudrovce |  Nižná Hutka | Nižná Kamenica |  Nižná Myšľa  Nižný Čaj | Nižný Klátov |  Nižný Lánec |  Nová Polhora | Nováčany |  Nový Salaš | Obišovce | Olšovany | Opátka | Opiná Paňovce | Peder | Perín – Chym | Ploské Poproč | Rákoš | Rankovce | Rešica | Rozhanovce | Rudník | Ruskov | Sady nad Torysou | Seňa | Skároš | Slančík | Slanec | Slanská Huta |  Slanské Nové Mesto Sokoľ |  Sokoľany | Svinica | Šemša |  Štós | Trebejov | Trsťany | Trstené pri Hornáde | Turňa nad Bodvou | Turnianska Nová Ves | Vajkovce | Valaliky | Veľká Ida | Veľká Lodina | Vtáčkovce | Vyšná Hutka | Vyšná Kamenica | Vyšná Myšľa

Kopanie studní v okrese Bardejov

Abrahámovce | Andrejová | Bardejov | Bartošovce | Becherov | Beloveža | Bogliarka | Brezov | Brezovka | Buclovany | Cigelka | Dubinné | Fricka | Frickovce | Gaboltov | Gerlachov | Hankovce | Harhaj | Hažlín | Hertník | Hervartov | Hrabovec | Hrabské | Hutka | Chmelová | Janovce | Jedlinka | Klušov | Kobyly | Kochanovce | Komárov | Koprivnica | Kožany | Krivé | Kríže | Kružlov | Kucín | Kurima | Kurov | Lascov | Lenartov | Lipová | Livov | Livovská Huta | Lopúchov | Lukavica | Lukov | Malcov | Marhan | Mikulášová | Mokroluh | Nemcovce | Nižná Polianka | Nižná Vola | Nižný Tvarožec | Olšavce | Ondavka | Ortutová | Osikov | Petrová | Poliakovce | Porúbka | Raslavice | Regetovka | Rešov | Richvald | Rokytov | Smilno | Snakov | Stebnícka Huta | Stebník | Stulany | Sveržov | Šarišské Cierne | Šašová | Šiba | Tarnov | Trocany | Vaniškovce | Varadka | Vyšná Polianka | Vyšná Vola | Vyšný Krucov | Vyšný Tvarožec | Zborov | Zlaté |

Kopanie studní v okrese Humenné

Adidovce | Baškovce | Brekov | Brestov | Cernina | Dedacov | Hankovce | Hažín nad Cirochou | Hrabovec nad Laborcom | Hrubov | Hudcovce | Humenné | Chlmec | Jablon | Jankovce | Jasenov | Kamenica nad Cirochou | Kamienka | Karná | Kochanovce | Košarovce | Koškovce | Lackovce | Lieskovec | Lubiša | Lukacovce | Maškovce | Modra nad Cirochou | Myslina | Nechválova Polianka | Nižná Jablonka | Nižná Sitnica | Nižné Ladickovce | Ohradzany | Pakostov | Papín | Porúbka | Pritulany | Pticie | Rohožník | Rokytov pri Humennom | Rovné | Ruská Kajna | Ruská Poruba | Slovenská Volová | Slovenské Krivé | Sopkovce | Topolovka | Turcovce | Udavské | Valaškovce | Velopolie | Vítazovce | Vyšná Jablonka | Vyšná Sitnica | Vyšné Ladickovce | Vyšný Hrušov | Závada | Závadka | Zbudské Dlhé | Zubné |

Kopanie studní v okrese Kežmarok

Abrahámovce | Bušovce | Cervený Kláštor | Havka | Holumnica | Hradisko | Huncovce | Ihlany |Javorina | Jezersko | Jurské | Kežmarok | Krížová Ves | Lechnica | Lendak | Lubica | Majere | Malá Franková | Malý Slavkov | Matiašovce | Mlynceky | Osturna | Podhorany | Rakúsy | Relov | Slovenská Ves | Spišská Belá | Spišská Stará Ves | Spišské Hanušovce | Stará Lesná | Stráne pod Tatrami | Toporec | Tvarožná | Velká Franková | Velká Lomnica | Vlková | Vlkovce | Vojnany | Vrbov | Výborná | Zálesie | Žakovce |

Kopanie studní v okrese Levoca

Baldovce | Beharovce | Bijacovce | Brutovce | Buglovce | Dlhé Stráže | Dolany | Domanovce | Dravce | Dúbrava | Granc – Petrovce | Harakovce | Jablonov | Levoca | Klcov | Korytné | Kurimany | Lúcka | Nemešany | Nižné Repaše | Olšavica | Ordzovany | Pavlany | Polanovce | Pongrácovce | Spišské Podhradie | Spišský Hrhov | Spišský Štvrtok | Studenec | Torysky | Uloža | Vyšné Repaše | Vyšný Slavkov

Kopanie studní v okrese Medzilaborce

Brestov nad Laborcom | Cabalovce | Cabiny | Certižné | Habura | Kalinov | Krásny Brod | Medzilaborce | Nagov | Olka | Olšinkov | Palota | Radvan nad Laborcom | Repejov | Rokytovce | Roškovce | Sukov | Svetlice | Valentovce | Volica | Výrava | Zbojné | Zbudská Belá

Kopanie studní v okrese Poprad

Batizovce | Gánovce | Gerlachov | Hozelec | Hôrka | Hranovnica | Jánovce | Kravany | Liptovská Teplicka | Lucivná | Mengusovce | Mlynica | Nová Lesná | Poprad | Spišská Teplica | Spišské Bystré | Spišský Štiavnik | Svit | Štôla | Štrba | Šunava | Švábovce | Tatranská Javorina | Velký Slavkov | Vernár | Vikartovce | Vydrník | Vysoké Tatry | Ždiar

Kopanie studní v okrese Sabinov

Bajerovce | Bodovce | Brezovica | Brezovicka | Cervená Voda | Cervenica pri Sabinove | Dacov | Daletice | Drienica | Dubovica | Hanigovce | Hubošovce | Jakovany | Jakubova Vola | Jakubovany | Jarovnice | Kamenica | Krásna Lúka | Krivany | Lipany | Lúcka | Lutina | Milpoš | Nižný Slavkov | Olejníkov | Olšov | Ostrovany | Pecovská Nová Ves | Poloma | Ratvaj | Ražnany | Rencišov | Rožkovany | Sabinov | Šarišské Dravce | Šarišské Michalany | Šarišské Sokolovce | Tichý Potok | Torysa | Uzovce | Uzovské Peklany | Uzovský Šalgov | Vysoká

Kopanie studní v okrese Snina

Belá nad Cirochou | Brezovec | Cukalovce | Dlhé nad Cirochou | Dúbrava | Hostovice | Hrabová Roztoka | Jalová | Kalná Roztoka | Klenová | Kolbasov | Kolonica | Ladomirov | Michajlov | Nová Sedlica | Osadné | Parihuzovce | Pcoliné | Pichne | Príslop | Runina | Ruská Volová | Ruský Potok | Snina | Stakcín | Stakcínska Roztoka | Strihovce | Šmigovec | Topola | Ubla | Ulic | Ulicské Krivé | Zboj | Zemplínske Hámre

Kopanie studní v okrese Stará Lubovna

Circ | Durková | Forbasy | Hajtovka | Haligovce | Hniezdne | Hranicné | Hromoš | Chmelnica | Jakubany | Jarabina | Kamienka | Kolackov | Kremná | Kyjov | Lacková | Legnava | Lesnica | Litmanová | Lomnicka | Lubotín | Malý Lipník | Matysová | Mníšek nad Popradom | Nižné Ružbachy | Nová Lubovna | Obrucné | Orlov | Plavec | Plavnica | Podolínec | Pusté Pole | Ruská Vola nad Popradom | Starina | Stará Lubovna | Stránany | Sulín | Šambron | Šarišské Jastrabie | Údol | Velká Lesná | Velký Lipník | Vislanka | Vyšné Ružbachy

Kopanie studní v okrese Stropkov

Bana | Breznica | Breznicka | Brusnica | Bukovce | Bystrá | Bžany | Duplín | Gribov | Havaj | Chotca | Jakušovce | Kolbovce | Korunková | Kožuchovce | Krišlovce | Krucov | Krušinec | Lomné | Makovce | Malá Polana | Miková | Minovce | Mrázovce | Nižná Olšava | Olšavka | Potoky | Potôcky | Stropkov | Solník | Staškovce | Šandal | Tisinec | Tokajík | Turany nad Ondavou | Varechovce | Velkrop | Vislava | Vladica | Vojtovce | Výškovce | Vyšná Olšava | Vyšný Hrabovec

Kopanie studní v okrese Svidník

Belejovce | Benadikovce | Bodružal | Cernina | Cigla | Dlhona | Dobroslava | Dubová | Dukovce | Fijaš | Giraltovce | Havranec | Hrabovcík | Hunkovce | Jurkova Vola | Kalnište | Kapišová | Keckovce | Kobylnice | Korejovce | Kracúnovce | Krajná Bystrá | Krajná Polana | Krajná Porúbka | Krajné Cierno | Kružlová | Kuková | Kurimka | Ladomirová | Lúcka | Lužany pri Topli | Matovce | Medvedie | Mestisko | Micakovce | Mirola | Mlynárovce | Nižná Jedlová | Nižná Pisaná | Nižný Komárnik | Nižný Mirošov | Nižný Orlík | Nová Polianka | Okrúhle | Príkra | Pstriná | Radoma | Rakovcík | Rovné | Roztoky | Soboš | Strocín | Svidnicka | Svidník | Šarbov | Šarišský Štiavnik | Šemetkovce | Štefurov | Vagrinec | Valkovce | Vápeník | Vyšná Jedlová | Vyšná Pisaná | Vyšný Komárnik | Vyšný Mirošov | Vyšný Orlík | Železník | Želmanovce

Kopanie studní v okrese Vranov nad Toplou

Babie | Banské | Benkovce | Bystré | Cabov | Caklov | Cicava | Cierne nad Toplou | Dapalovce | Davidov | Detrík | Dlhé Klcovo | Durdoš | Giglovce | Girovce | Hanušovce nad Toplou | Hencovce | Hermanovce nad Toplou | Hlinné | Holcíkovce | Jasenovce | Jastrabie nad Toplou | Juskova Vola | Kamenná Poruba | Kladzany | Komárany | Kucín | Kvakovce | Majerovce | Malá Domaša | Matiaška | Medzianky | Merník | Michalok | Nižný Hrabovec | Nižný Hrušov | Nižný Krucov | Nová Kelca | Ondavské Matiašovce | Pavlovce | Petkovce | Petrovce | Piskorovce | Poša | Prosacov | Radvanovce | Rafajovce | Remeniny | Rudlov | Ruská Vola | Sacurov | Secovská Polianka | Sedliská | Skrabské | Slovenská Kajna | Sol | Štefanovce | Tovarné | Tovarnianska Polianka | Vavrinec | Vechec | Vlaca | Vranov nad Toplou | Vyšný Kazimír | Vyšný Žipov | Zámutov | Zlatník | Žalobín

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>